دنبال تو می گردم

سلام به دوستان خوب و مهربونم

اميدوارم سال خوبی را پشت سر گذاشته و روزهای خوبی را در سال جدید آغاز کرده باشید

شايد دوستانی در سال گذشته گمشده ای داشته باشند که در سال جديد آنرا پيدا کنند!!!!!!!!

آيا شما هم پی گمشده ای می گرديد؟؟؟ پيداش کردید يا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                       گمشده ای که در پی گمشده ای  می گردد...

دنبال تو می گردم

در آن سحری؛ که در جاده ها ؛ عاشقی پی معشوقه اش می گردد .

                 در آن شبی؛ که در خيابانها؛ اواره ای پی سر پناهی می گردد .

من هم دنبال تو می گردم

بر آستان کويری که در آن چوپانی

                                          مايوس دنبال علف زار می گردد .

در آسمان مه آلودی که ؛ در آن گمشده ای

                                                       پی ستاره قطب می گردد .

من هم دنبال تو می گردم

آنسوی تاريخ که ؛ در آن عاشقی 

                                          پی وفای معشوقه اش می گردد

اينسوی گورستانی که در آن زنی

                                           پی گور جگر گوشه اش می گردد

من هم دنبال تو می گردم .

 

من چون ره گذری که؛ در تابوت ياس

                                            آرام بر دوش خاطره ها می گذرد .

چون قمار بازی که ؛ نمی داند از غم پاک باختن

                                                            از کجا می گذرد .

من هم دنبال تو می گردم

من چون نيمه شبی که آرام از سکوت برهوت می گذرد

مثل جانی که آهسته از کالبد يک رو به مرگ می گذرد 

خويشتن را در وجود تو گم کرده

                                        به جستجوی تو از همه جا می گذرم .

 

                       به کجا می روم آخر ؛ بی تو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                       به کجا می روی آخر؛ بی من ؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                   ای بی عشق................

/ 0 نظر / 13 بازدید